Banlist InSites.sk

Bans
Veberte: kick, mute

ID Zabanovaný Dôvod Zabanovaný dňa Banoval UnBanoval Aktivita